به که گویم آخر این درد ....

 

 

به دیار  پرنگاری  هوس  نگار کردم

 

گل عمرخارکردم دل خویش خوارکردم

 

به سراب شوربختی هوس شراب کردم

 

ز درخت شاخ  مرده  طمع  انار کردم

 

به ستاره ها به شب ها به که گویم آخراین درد؟

 

که جوانیم تبه شد .... همه روز من سیه شد

 

نه زمهر مهر بینم نه زماه روشنائی

 

همه روزروزه ام من که شبی زدردرآئی

 

به نوای دلنوازت بدهی مرا نوائی

 

به نگاه فتنه بارت دری از وفا گشائی

 

به خدا به آسمانها به که گویم آخر این درد؟

 

که ز دوریت خرابم    همه درد واضطرابم

 

من وساز غم فزایم  من وناله های شب ها

 

من وعشق پرشکسته  من وپیچ وتاب تبها

 

من وباردرد وحرمان همه قصه گوی هجران

 

که لب شراب وارت بنهی  به  تشنه  لبها

 

 به بنفشه ها به کوکب به که گویم آخراین درد؟

 

 که بمیرم و نیائی  .......     به مزار بینوائی  

 

به سپیدی سحرها  که ستاره جان فشاند

 

به غروب خونفشانی که جهان به خون کشاند

 

ز دو دیده خون فشانم به درت که رخ نمائی 

 

چه خطا که انتظارت نگهم به در نشاند 

 

به صبا به موج دریا به که گویم آخراین درد؟

 

که اسیر موج دردم ...  بنگر به جسم سردم 

 

 

 به گلو شکست آه و دم واپسین هستی

 همه عزت و غرورم بشکست بار پستی

 زکنشت وکعبه ودیر همه در گذشتم اما

 زصنم نه لطف دیدم نه ز راه بت پرستی

 

         به خزان به باد سوزان به که گویم آخر این درد؟

 

         که بسوختم ... فسردم ... چو نوای ساز مردم

 

 

 به خزان دگر نگویم غم جاودان دل را

 

 به صبا  دگر نگویم همه داستان دل را

 

 به ستاره ها نگویم شکوه وفغان دل را

 

 به بنفشه ها نگویم     ناله زبان دل را

 

        به تو گویم این حکایت به توای عزیز دلها

 

   که به درد"راد" مردی تو شوی طبیب غمها  

 




طبقه بندی: اشعار احتشامی " فارسی " ،

تاریخ : سه شنبه 28 آبان 1392 | 06:55 ب.ظ | نویسنده : علی اصغر احتشامی راد | نظرات


چندی پیش این تصویر زیبا در دنیای مجازی منتشر گردیده و

 تحسین همگان را در رابطه با مهربانی خانمی " یاری گر "

 را به دنبال داشت و دستمایه ای شد تا این حقیر دلنوشته زیر

 را در این رابطه به رشته تحریر در آوَرَم .

اکنون پس از گذشت ماهها به دنبال مطلبی در رابطه با

 بزرگداشت مقام شامخ " زن " و " مادر " بودم ......

 به نظرم رسید این تصویر و دلنوشته حقیرانه ام شاید انتخاب

  مناسبی باشد .  











به کدامین مذهبی ؟ زن


 کدامین مسلک ومذهب را داری تو ای زن ؟

کدامین دین ، کدامین فرقه را داری تو ای زن ؟

که عصا وقداست واعجاز

ازموسی وعیسی ومحمد (ص)  گرفته ای   ؟

کدامین فرشته خدا هستی ؟ که آغوشت

  بهشت جاودان این معصوم  گشته ؟

کدامین آیه از تورات وانجیل وقرآن را توخواندی که؟

گرفته عطر ِ مِهر ِ" یار"  سراپای وجودت را

کدامین اسوه اخلاق ونیکی ها

  تورا سرمشق خوب بودن داد ای زن   ؟

کدامین پهلوان بی باک وجوانمرد

      جدال با ظالمان سنگدل را برتوآموخت  ؟

       چه آرام گشته قلب کوچک این طفل معصوم

درآغوش مهربانیهای ِتو ای مهرآفرین زن

وشاید میطپد باز از جفای صیاد زشتی ها

ولرزان است باز از پلیدی ها ، پلشتی ها 

رشک پاکی آغوش تو را دارد همه عالم

ثواب یک لحظه جای توبودن رابه دل " آدم"

خطا کردم ! خطا گفتم ! همان انسان توهستی تو

که چون  خَلق اَت نمود الله

 خواند آهسته درگوشت : " توئی احسن "  "توئی اشرف "






طبقه بندی: اشعار احتشامی " فارسی " ،

تاریخ : سه شنبه 30 مهر 1392 | 06:29 ب.ظ | نویسنده : علی اصغر احتشامی راد | نظرات




 

رویای گلدانه شعرم

من یادم هست ..... تونیز یادت هست  !

هر غروب وهرعصرپائیز

واژه های عاشقانه ام را

به زنجیراسارت میکشیدم

وبا کاروانی ازنیازهای دل اسیرم

به سالاری باغبان پیرمان روانه میکردم

تا درعمارت شمالی باغ

که درعهد کودکی میعادگه بازی های بچگی مان بود

برساند به تو که رویا وعزیزم بودی

اکنون روزهاست دریافته ام کهولت 

گریبان باغبان پیررا گرفته 

 پیرمرد ناتوان وفرتوت گشته

ترسیدم درراه رساندن نامه هایمان

 روزی ازپا درآید و.... ما نبخشیم خودرا هرگز 

چند روزی است

هرغروب به بلندای عمارت جنوبی می ایستم

وترانه های عاشقانه ام را

میسپارم بدست نسیم" غروب آشنای" باغ 

که رساند برای توشمیم احساسم را

تونیزهرغروب وشامگه ای نازنین

بربلندای عمارت شمالی باغ بیا 

گوش دل بسپار به آوازنسیم

  ترانه غریبانه وغروبانه اش را بشنو

گوش فرا ده به نوای عاشقانه ام

 " ابتدا" و" انتهائی" چنین دارد :

 ( رویایم بودی وهستی ) "نازنین گلدانه ام" ......





طبقه بندی: اشعار احتشامی " فارسی " ،

تاریخ : پنجشنبه 30 آبان 1392 | 04:05 ب.ظ | نویسنده : علی اصغر احتشامی راد | نظرات

 

 لازم به توضیح است ازباب امانتداری وصداقت، انگیزه این اثر


را از استاد کیان دریافت نموده ام چه ایشان شعری باهمین 


مفهوم به زبان ترکی سروده اند .  با قدردانی : راد

 

 

طعنه برمن کم بزن !

شکوه کم کن مه جبین  درکوی تو دیوانه ام

رانده ای از پیش خود شاید که من بیگانه ام

جهد کردم در دل سنگت همی  منزل کنم

گفتی ام : یار د گردارم ، از بهر او ریحانه ام

همچوشمعی  سوختم  لیکن نگفتم هیچ من

شهره آفاق شد  "کوی تو باشد خانه ام "

این دل است ای نازنین غافل مشو از دلبری

درس عشق ار پس دهم ، بینی که من فرزانه ام

طعنه برمن کم بزن ،  معشوق من اکنون توئی

دیر  وقتیست مستم و ازعشق تو مستانه ام

برنگردم ازره عشق ،  تا جان خود  سازم فدا

چون گل عشقم توئی ، شادم که من پروانه ام

غیر کوی یار ، منزل می  نکن ای"راد" مرد

بیوفائی کم کن و از در درآ بر کلبه ویرانه ام

 




طبقه بندی: اشعار احتشامی " فارسی " ،

تاریخ : سه شنبه 23 مهر 1392 | 01:12 ب.ظ | نویسنده : علی اصغر احتشامی راد | نظرات

 

 

 

نفرین  !!!!

 

 

ای غم بسوزد خرمنت تا کی بجان آتش زنی ؟

با تیشه مسموم خود بنیاد شادی برکنی

 

ای درد درمانت کشد  شاخ وجودت پژمرد

جام شرنگت بشکند  ای سایه اهریمنی

 

ای عشق سوزد خانه ات با آتش داغ لبی

تا کی به گرداب غنا دلهای ویران افکنی ؟

 

ای هجر مغروقت کند طوفان دریای وصال

تا نشنوی بار دگر فریاد بر هر برزنی

 

ای تیر مژگان بشکنی با ضربه آه دلی

تا جام عمر عاشق در دام پیچان نشکنی

 

ای زلف در ظلمات تو خورشید پیری بردمد

تا کی بپای عقل ودین آری کمند رهزنی ؟

 

ای نرگس مست بتان جام صبوحت را خزان

با زهر لبریزش کند تا مرده بیند دشمنی

 

ای چاه افسون زنخ تا لب زخاکت پرکنند

تا پیر مرد کوردل یابد زلغزش ایمنی

 

ای دلبر اندر سینه ات آتش بسوزد جای دل

باشد که آموزد تورا یک لحظه فن جان کنی

 

ای دل ! توای دیوانه دل فریاد مجنون وار کم

ماه نگار آمد برون از زیر زلف خرمنی

 

نفرین به صیاد هوس کاین قلب بی پروای " راد "

دردام عجز انداختش با دانه های ارزنی (1)

 

(1) کنایه ارزن منظور از خال لب است




طبقه بندی: اشعار احتشامی " فارسی " ،

تاریخ : دوشنبه 22 مهر 1392 | 12:18 ق.ظ | نویسنده : علی اصغر احتشامی راد | نظرات
تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.