وبلاگ علی اصغر احتشامی راد

انعکاس مطالب علمی - ادبی - شعرچندی پیش این تصویر زیبا در دنیای مجازی منتشر گردیده و

 تحسین همگان را در رابطه با مهربانی خانمی " یاری گر "

 را به دنبال داشت و دستمایه ای شد تا این حقیر دلنوشته زیر

 را در این رابطه به رشته تحریر در آوَرَم .

اکنون پس از گذشت ماهها به دنبال مطلبی در رابطه با

 بزرگداشت مقام شامخ " زن " و " مادر " بودم ......

 به نظرم رسید این تصویر و دلنوشته حقیرانه ام شاید انتخاب

  مناسبی باشد .  به کدامین مذهبی ؟ زن


 کدامین مسلک ومذهب را داری تو ای زن ؟

کدامین دین ، کدامین فرقه را داری تو ای زن ؟

که عصا وقداست واعجاز

ازموسی وعیسی ومحمد (ص)  گرفته ای   ؟

کدامین فرشته خدا هستی ؟ که آغوشت

  بهشت جاودان این معصوم  گشته ؟

کدامین آیه از تورات وانجیل وقرآن را توخواندی که؟

گرفته عطر ِ مِهر ِ" یار"  سراپای وجودت را

کدامین اسوه اخلاق ونیکی ها

  تورا سرمشق خوب بودن داد ای زن   ؟

کدامین پهلوان بی باک وجوانمرد

      جدال با ظالمان سنگدل را برتوآموخت  ؟

       چه آرام گشته قلب کوچک این طفل معصوم

درآغوش مهربانیهای ِتو ای مهرآفرین زن

وشاید میطپد باز از جفای صیاد زشتی ها

ولرزان است باز از پلیدی ها ، پلشتی ها 

رشک پاکی آغوش تو را دارد همه عالم

ثواب یک لحظه جای توبودن رابه دل " آدم"

خطا کردم ! خطا گفتم ! همان انسان توهستی تو

که چون  خَلق اَت نمود الله

 خواند آهسته درگوشت : " توئی احسن "  "توئی اشرف "


طبقه بندی: اشعار احتشامی " فارسی " ، 
[ سه شنبه 30 مهر 1392 ] [ 06:29 ب.ظ ] [ علی اصغر احتشامی راد ] نظرات

 

 لازم به توضیح است ازباب امانتداری وصداقت، انگیزه این اثر


را از استاد کیان دریافت نموده ام چه ایشان شعری باهمین 


مفهوم به زبان ترکی سروده اند .  با قدردانی : راد

 

 

طعنه برمن کم بزن !

شکوه کم کن مه جبین  درکوی تو دیوانه ام

رانده ای از پیش خود شاید که من بیگانه ام

جهد کردم در دل سنگت همی  منزل کنم

گفتی ام : یار د گردارم ، از بهر او ریحانه ام

همچوشمعی  سوختم  لیکن نگفتم هیچ من

شهره آفاق شد  "کوی تو باشد خانه ام "

این دل است ای نازنین غافل مشو از دلبری

درس عشق ار پس دهم ، بینی که من فرزانه ام

طعنه برمن کم بزن ،  معشوق من اکنون توئی

دیر  وقتیست مستم و ازعشق تو مستانه ام

برنگردم ازره عشق ،  تا جان خود  سازم فدا

چون گل عشقم توئی ، شادم که من پروانه ام

غیر کوی یار ، منزل می  نکن ای"راد" مرد

بیوفائی کم کن و از در درآ بر کلبه ویرانه ام

 
طبقه بندی: اشعار احتشامی " فارسی " ، 
[ سه شنبه 23 مهر 1392 ] [ 01:12 ب.ظ ] [ علی اصغر احتشامی راد ] نظرات

 

 

 

نفرین  !!!!

 

 

ای غم بسوزد خرمنت تا کی بجان آتش زنی ؟

با تیشه مسموم خود بنیاد شادی برکنی

 

ای درد درمانت کشد  شاخ وجودت پژمرد

جام شرنگت بشکند  ای سایه اهریمنی

 

ای عشق سوزد خانه ات با آتش داغ لبی

تا کی به گرداب غنا دلهای ویران افکنی ؟

 

ای هجر مغروقت کند طوفان دریای وصال

تا نشنوی بار دگر فریاد بر هر برزنی

 

ای تیر مژگان بشکنی با ضربه آه دلی

تا جام عمر عاشق در دام پیچان نشکنی

 

ای زلف در ظلمات تو خورشید پیری بردمد

تا کی بپای عقل ودین آری کمند رهزنی ؟

 

ای نرگس مست بتان جام صبوحت را خزان

با زهر لبریزش کند تا مرده بیند دشمنی

 

ای چاه افسون زنخ تا لب زخاکت پرکنند

تا پیر مرد کوردل یابد زلغزش ایمنی

 

ای دلبر اندر سینه ات آتش بسوزد جای دل

باشد که آموزد تورا یک لحظه فن جان کنی

 

ای دل ! توای دیوانه دل فریاد مجنون وار کم

ماه نگار آمد برون از زیر زلف خرمنی

 

نفرین به صیاد هوس کاین قلب بی پروای " راد "

دردام عجز انداختش با دانه های ارزنی (1)

 

(1) کنایه ارزن منظور از خال لب است
طبقه بندی: اشعار احتشامی " فارسی " ، 
[ دوشنبه 22 مهر 1392 ] [ 12:18 ق.ظ ] [ علی اصغر احتشامی راد ] نظراتچندی پیش آقای طاهر بختیاری "عزیز"( نوه خواهرم ازتبریز)

واژه " سانجیلاندیرانلارداندی "  را درصفحه خود گذاشت که به عنوان درس اول آموزش زبان ترکی ازاین واژه اسم برد ( البته به شوخی به دلیل تلفظ سخت این واژه ) وهمین دستمایه ای شد که این حقیر تعدای ازواژه های همگون  را پیدا کرده ودرقالب شعری تقدیم عزیزانم کنم تلفظ این واژه ها حتی برای آذری زبانان عزیز نیزشاید  قدری سخت باشد اما آز آنجا که این لغات دارای ریشه و رکن در ادبیات ترکی میباشند لذا قصد من شناساندن گوشه های گویش زبان ترکی آذری بود .همین ..... ابیات طوری تنظیم گردیده اند که مصرع اول فارسی ومصرع دوم ترکی است که ترجمه شعرگونه مصرع دوم به فارسی نیز بیان شده است  فقط استدعا میگردد قبل از مطالعه شعر این 8 لغت ومفهوم شان را از نظربگذرانید ( پائین همین صفحه )

 

گفتم .....  گفت : " سانجیلاندیرانلارداندی "

 

گفتم ای ترک ختا شعله عشقت  کشد آخرمرا   گفت :

عشقیمین یانار اوتی بو دنیانی یاندیرانلارداندی جانیم   

 

آتش عشقم کنون  اخگری سوزنده هست ای جان من

                 ------------------

گفتم آخر تشنه روی توام ای مه جبین دلدار  گفت :

گوزلریم عاشیق لری یانگیلاندیرانلارداندی جانیم

 

چشمهایم  بهرعاشق ها تشنگی است ای جان من

                -----------------

گفتم ازجام وصالت باده ای نوشان مرا ای دلبرم   گفت :

معشوق عشقین شربتین  دامجیلاندیرانلارداندی جانیم 

 

  شربت عشق ازدست دلبر قطره قطره نوش کن ای جان من

                ------------------

گفتم عناب لبانت  نوش دارویم شده شیرین سخن   گفت :

شیرین لبیم  ناخوشلاری یاخجیلاندیرانلارداندی جانیم

 

 لب شیرینم  شفای بیماران شده است ای جان من

               ------------------

گفتم  زاهدان شهر حاشای عشقت میکنند  گفت :

عشقیمین اعجازی دور درد لری داندیرانلارداندی جانیم

 

اعجازعشق من انکار درد در بیماران  است ای جان من

               ----------------- 

گفتم  نوشتم نامه ای با سوزدل دروصف چشمان تو   گفت :

 باخیشیم  خومار گوزوم یوز نامه یازدیرانلارداندی جانیم  

 

 بر نگاه و چشم من صد نامه بنویسند روزها  ای جان من

                -----------------

گفتم ای سیمین برم  زیبا یان حسودت گشته اند  گفت :

قاشلاریم کیپریک لریم اونلاری سا نجیلاندیرانلارداندی جانیم  

 

ابروان وتیرمژگانم  "درد دل آرد"  بهر شان ای جان من

                ------------------

گفتم که شعر "راد"  ازنگاه و چشم تو دم میزند   گفت :

 شیرین شعری روان طبعی  دنیانی  گاندیرانلارداندی جانیم

 

 طبع روان وشعر شیرینش ، دلبران افسون کند ای جان من

               -------------------

 

یاندی = سوخت  ( سوزاننده ) دراین اثر

یانگی = تشنه

دامجی = قطره

یاخجی = خوب ( بهبودی ) در این اثر

داندی  = منکر شد ( منکر شدن ) در این اثر

یازدی = نوشت ( نوشتن ) در این اثر

سانجی = دل درد = دردهای ناحیه شکمی = اسپاسم

گاندی = فهمید = حالیش شد ( حالیش شدن ) دراین اثر

طبقه بندی: اشعار احتشامی" ترکی آذربایجانی "، 
[ پنجشنبه 28 شهریور 1392 ] [ 04:48 ب.ظ ] [ علی اصغر احتشامی راد ] نظرات

 

( پاینده ایران .... وطن هرایرانی سرفراز )

 

باز هوای وطنم آرزوست

 

شهررویائی من تبریز

اینجا تبریزاست شهرمن ....و رویای دیرینه من

دلم برای نفسی تازه کشیدن دردامان سرزمین مادری ام " تبریز " ازکودکی تا لحظه لحظه عمرم بی تابی میکند وتشنه بوسیدن وبوئیدن وجب به وجب این دیار ......

 

میدان ساعت 

 

وکمی آنطرفترمسجد کبود

 

وکنارش دبستانی قدیمی  که یاد آور  تلمذ  کودکانه ام است  

چهارراه منصور

وخیابان منصور

وکوچه قره باغیها  

 

ومسجد مرحوم حاج احتشام وخانه

قدیمی مان .. که بوی یتیمی وازدست دادن

مادررا میدهد

 

باز کمی آنطرفتر محله ششگلان ..... محله مردانی نام آور که یکی از آنها استاد شهریار است  هنوز صدای پای استاد را در پیاده روهای خیابان میشنوی ....... دارد از پاتوقش قنادی شفق برمیگردد ازحرکت ملیح لب ودهنش پیداست گوئی "خان ننه" را زیرلب زمزمه میکند ... شاید نیما میهمانش بود .. شاید

 

 

 

 دست در دست وپا به پای رویایم به ( شاهگلی )

که دیگر ائل گلی نام گرفته است میروم رویای تبریز  لحظه ای ازمن غافل نمیشود شاید میترسد ازاینکه گم بشم ..... آخر میداند درطبقه های پرازگل ونسرین اینجا دربچه گیهایم بارها وبارها گم شده وپس ازکلی جستجو بساط خانواده وآبگوشت و لوبیا پلو خودمان را پیدا کرده ام ...آری میترسد که گم شوم  میداند که من پس ازسالها دوری به اینجا آمده ام واو میزبان من است

 

 

رویای من درجای جای این سرزمین زیبا جاری است

رویای من در عطر گلهای نسرین این دیار مکان دارد

رویای من از هوای محله های همین شهر نفس میکشد

 

رویای من نسیم تب ریز تبریز من است که تب جدائی ها را به آنی از ذهن تب آلوده ام دور میریزد

تونیز اگر تب دوری از زادگاهت داری ...... اگرمثل من عاشق  عاشق هستی  میتوانی با استمداد ازخیال جانبخش رویا بربلندای ایل گلی بایستی تا نسیم روح افزای تبریز تب فراق خاک زادگاهت را ازتنت سخاوتمندانه بریزد  وتازه میفهمی عاشق عاشق سرزمینت بودن یعنی ......... چی ........

 

 

 
طبقه بندی: نوشته های احتشامی ، 
[ پنجشنبه 28 شهریور 1392 ] [ 01:43 ق.ظ ] [ علی اصغر احتشامی راد ] نظرات

تعداد کل صفحات : 9 ::     ...  3  4  5  6  7  8  9