روزها میگذرد

روز هائی که خزان بود و خزان است و خزان میگذرد

بین که یک روز به " بد بخت " چه سان میگذرد !

روزی که به او می گذرد لحظه اش " یک سال " است !

همه درد و همه رنج ......

همه اشک و همه آه .....

روز خوش در طالع او نبوده است هرگز .....

لب او خنده شادی ندیده است هرگز .....

مادر از سینه بی شیر ،  شیر ِ نگون بختی  داد ....

پدرازجیب پر ازخالی ِ فقر ، نان سیه بختی داد ....

چرخ دوران به مرادش به نگونی چرخید

قرعه شانس به نامش به سیاهی گردید

روزشمار ِ تقویم ، روز و ماه وسالها را

با سیه بختی ِ او " تحویل " نموده است انگار !!!!

سالهاست همه چیز آرام است و لیکن ....

کام اوهست که سالها  ناکام است .....

روزها میگذرد ، ماهها میگذرد ، سالها میگذرد

روزوماه وسالیانی که خزان بود وخزان است و خزان میگذرد ...

طبقه بندی: اشعار احتشامی " فارسی " ،

تاریخ : یکشنبه 16 شهریور 1393 | 09:30 ب.ظ | نویسنده : علی اصغر احتشامی راد | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.